ehr_WhattaShot
Hunter Score 38769

247.776
33 kills

1468.473
25 kills

14.95
21 kills

138.761
25 kills

184.132
28 kills

113.439
29 kills

21.378
11 kills

162.676
13 kills

8.955
29 kills

27.992
35 kills

8605.9
121 kills

1699
3 kills

56.683
20 kills

178.11
35 kills

2213
23 kills

321.216
63 kills

1005.757
32 kills

1239.033
19 kills

16.733
99 kills

26.378
29 kills

1408.958
52 kills

197.899
33 kills

225.672
40 kills

1246.773
28 kills

25.638
6 kills

29.764
52 kills

271.45
31 kills

27.794
20 kills

84.392
17 kills

588.95
44 kills

612
21 kills

416.81
49 kills

178.274
76 kills

348.854
30 kills

229.999
38 kills

202.048
9 kills

111.85
19 kills

1834
42 kills

63.346
15 kills

230.334
62 kills

463
3 kills

172.795
33 kills

1101.227
21 kills

614
2 kills