ehr_WhattaShot
Hunter Score 42022

273.636
45 kills

1394.676
34 kills

14.398
5 kills

158.3
12 kills

189.41
22 kills

121.409
25 kills

23.465
45 kills

170.396
37 kills

9.276
9 kills

24.016
9 kills

8621.591
103 kills

1745
18 kills

54.41
20 kills

201.417
22 kills

2050
2 kills

257.557
16 kills

972.48
17 kills

1174.491
20 kills

16.653
53 kills

23.701
24 kills

3894.492
182 kills

1538.077
69 kills

216.094
66 kills

213.426
50 kills

1199.305
31 kills

27.22
3 kills

30.394
19 kills

274.322
16 kills

18.77
5 kills

82.163
13 kills

522.321
20 kills

533
7 kills

391.929
42 kills

183.844
9 kills

352.758
29 kills

163.465
19 kills

214.607
15 kills

93.464
4 kills

1774
4 kills

65.294
5 kills

252.848
27 kills

430
18 kills

182.679
49 kills

564.328
3 kills

-
-